Dabas parka "Daugavas loki" VIS

Vides informācijas sistēma ir izveidota projekta Nr. LV0070 „Ilgtspējīgās attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” ietvaros, kura īstenošanai ir saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību.

© SIA Envirotech
© LR Valsts zemes dienests
© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
v. 4.15.11.03